ASEAN LINES

Fosco Building
02-06 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 01, Hochiminh City, Vietnam

Tel: +84 28 352 104 88    Fax: +84 28 352 104 89

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.
  Trong một số truờng hợp, công ty chúng tôi cần khách hàng cung cấp các thông tin về tên công ty, họ tên nguời liên hệ, số điện thoại, email. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Trong truờng hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên aseanlines.com, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.
  Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin.
  Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
  • Gửi các thông báo về các hoạt dộng trao đổi thông tin giữa khách hàng và Aseanlines.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những truờng hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với aseanlines.com.
  • Trong truờng hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin.
  aseanlines.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.
  Công Ty TNHH Asean lines International
  Tòa nhà Fosco, số 02-06 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  (028) 3521 0488
 5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
  Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của aseanlines.com theo số hotline (028) 3521 0488
 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
  aseanlines.com sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, aseanlines.com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. aseanlines.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.”